تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

اگر بخواهیم از تحریم‌ها عبور کنیم قدرت و عزت لازم است، چراکه دیدیم ایستادگی باعت شد آنها برای مذاکره بیایند و مقاماتشان بگویند تحریم ها بر ایران بی اثر بوده است، در آن دوره غربی‌ها ما را تحریم کردند که دچار فروپاشی اقتصادی شویم ولی دیدند به خودکفایی رسیدیم. ما در دوره تحریم‌ها برای حل مشکلات مجبور به سفربه بسیاری ازکشورها بودیم. کره خرید نفت از ایران را قطع کرده بود و من آن زمان با رئیس جمهور کره دیداری داشتم و  گفتم تصمیمی گرفتیم که وابسته به مذاکرات ما و شماست و خرید کالاهای کره ای را تحریم می‌کنیم. این باعث شد آنها بعد از دو سه هفته از موضع خود عقب رفتند البته دوران تحریم یکی از دستاوردهای ما به‌عنوان «ما میتوانیم» بود، بنابراین در حال حاضر نیز باید دنبال نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی برویم. تحریم ها در آن دو سال مسئولیت بنده در وزارت نفت در اوج خود بود و من علاوه بر وزارت نفت مسئولیت تامین نیازمندی های عمومی کشور اعم از دارو، مرغ و کنجاله را هم برعهده داشتم. می توانم این ادعا را داشته باشم که دوسال آخر دولت قبل، دوره طلایی صنعت نفت در توسعه بود.ما خطر تحریم را تبدیل به فرصت کردیم.موضوع اقتصاد که موضوع مستقلی است به مسائل سیاسی و رفاقتی تبدیل شده و برای مثال طرح آمایش سرزمینی نیز به این مشکل دچار شده است.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-