تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

ضرغامی گفت: ما اگر با همین همسایگان خود رابطه خوب اقتصادی برقرار کنیم خیلی از مشکلات اقتصادی خود را میتوانیم حل کنیم.

بر این اساس نظر آقای ضرغامی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-