تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

ضرغامی گفت: ما اگر با همین همسایگان خود رابطه خوب اقتصادی برقرار کنیم خیلی از مشکلات اقتصادی خود را میتوانیم حل کنیم.

بر این اساس نظر آقای ضرغامی درباره سایر
( ) است.
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
Wednesday, 14 Nov 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-