تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵

تاریخ تکرار می‌شود، اما عده‌ای از آن عبرت نمی‌گیرند. شما خوب می‌دانید برجامتان در گردابی گرفتار شده است. اگر از برجام برگردید، نمی‌دانید جواب مردم را چه بدهید، زیرا شما مشکلات اقتصادی را به برجام گره زدید و به هشدارهای صاحبنظران توجه نکرده‌اید.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-