تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

موافق هستم؛ هم اکنون در بخش هایی به تولید انبوه و کیفیت مطلوب رسیده ایم که به هیچ وجه نباید کالای مشابه تولیدات آن بخش ها وارد شود، در بخش هایی نیز که هنوز به تولید انبوه نرسیده ایم باید از تولید کنندگان داخلی حمایت شود تا تولیدات آنان نیز زونق یافته و به کیفیت مطلوب برسد.

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-