تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

امین مسکن تنها برعهده مردم نیست و از وظایف اصلی دولتها است. در دولت قبل طرح مسکن مهر حرکتی انقلابی بود برای خانه دار نمودن مردم، که متاسفانه در حال حاضر به آن بی مهری شده است. اما مردم شریف ایران دلسرد و نا امید نباشیم، حل مشکل مسکن کار سختی نیست به امید خدا آن را انجام می دهیم. جناب آقای احمدی نژاد نشان داد که این کار شدنی است. تنها اعتقاد قوی و عزمی راسخ  برای خانه دارشدن مردم را طلب می نماید.

بر این اساس نظر آقای بقایی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-