تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

برجام یک نکته مثبت داشت و آن اینکه در نتیجه مذاکرات و انتشار اخبار آن در جهان، حقانیت و مظلومیت ایران در افکار عمومی جهان اثبات شد و دنیا فهمید که ایران به دنبال خراب کردن جهان نیست بلکه به دنبال راهکار و درست کردن آن است. امید بستن به نتیجه‌بخش بودن برجام خامی و از دست دادن فرصت است و باید دل به خدا بست که اگر این کار را کردیم، دست خدا پشت سر ملت ایران است.

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
Tuesday, 16 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-