تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

برجام یک نکته مثبت داشت و آن اینکه در نتیجه مذاکرات و انتشار اخبار آن در جهان، حقانیت و مظلومیت ایران در افکار عمومی جهان اثبات شد و دنیا فهمید که ایران به دنبال خراب کردن جهان نیست بلکه به دنبال راهکار و درست کردن آن است. امید بستن به نتیجه‌بخش بودن برجام خامی و از دست دادن فرصت است و باید دل به خدا بست که اگر این کار را کردیم، دست خدا پشت سر ملت ایران است.

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-