تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵

در سال گذشته همچنین به مردم وعده دادیم که در سال ۹۵ در محصول گندم نیاز به خرید از خارج نخواهیم داشت و امروز این وعده هم عملی شد و امسال نه تنها نیاز به خرید نداریم، بلکه می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
Sunday, 25 Feb 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-