تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۵

در سال گذشته همچنین به مردم وعده دادیم که در سال ۹۵ در محصول گندم نیاز به خرید از خارج نخواهیم داشت و امروز این وعده هم عملی شد و امسال نه تنها نیاز به خرید نداریم، بلکه می‌توانیم صادرات داشته باشیم.

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
Friday, 24 Nov 2017
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-