تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵

امریکا بانک‌های اروپایی را به علت تسهیل عملیات بانکی با ایران مجازات نمی‌کند

بر این اساس نظر آقای ظریف درباره سایر
( ) است.
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
Monday, 17 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-