تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

در بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی دستاوردهای بزرگی در سال ۹۵ حاصل شد که مهمترین آن خودکفایی در تولید گندم بود و امروز ۳ میلیون تن گندم مازاد برای صادرات داریم.

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
Monday, 27 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-