تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

در بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی دستاوردهای بزرگی در سال ۹۵ حاصل شد که مهمترین آن خودکفایی در تولید گندم بود و امروز ۳ میلیون تن گندم مازاد برای صادرات داریم.

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
Sunday, 21 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-