تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

امروز شرایط به گونه‌ای است که تولیدکننده، کشاورز و مردم ناراضی هستند، مگر می‌شود با این مدل گله‌مند نبود و خوشحال بود، با این وضعیت بهبود تولید و بهره‌وری نشدنی است. ۱۵ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی به دلیل مدیریت آب، زیر کشت نمی‌رود.

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-