تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

خوشحالیم که صنعت هسته‌ای ما محصولاتش را به دنیا صادر می‌کند و در مسیر تجارت بین‌المللی قرار گرفته است. امروز حق خود را در هسته‌ای بازپس گرفتیم. هر چه بر اثر فشار ظالمانه بدخواهان، امکان فروش نفت و میعانات گازی‌مان محدود شده بود، در این ایام مسیر را برای رشد و تولید باز کردیم.  در اوپک و در اجلاس اوپک حق ملت ایران برای تولید و صادرات نفت را با دیپلماسی موفق نفتی پس گرفتیم.

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Friday, 19 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-