تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

واسطه تحریم‌ها بازار صادرات نفت از ایران، گرفته شده بود و تنها یک میلیون بشکه می‌توانستیم نفت صادر کنیم، گفت: اگر کسی تصور کند که کشوری که چند سال در تحریم بوده را می‌توان ظرف چند ماه مسایلش را حل کرد، اشتباه می‌کند، چرا که باید قدم به قدم حل و فصل شود. امروز توانسته‌ایم بازار صادرات نفت را به کشور بازگردانیم و شرایط تولید نفت به قبل از تحریم بازگشته به گونه‌ای که ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت تولید و بیش از ۲ میلیون بشکه صادر می‌کنیم.پیش از رفع تحریم‌ها میعانات نفتی ما که قادر به فروش آن نبودیم، در کشتی‌ها باقی می‌ماند و اجاره کشتی پرداخت می‌کردیم، گفت: امروز چنین چیزی وجود ندارد  و قدم به قدم حق‌مان را باز می‌ستانیم و این کار بزرگی است که ملت ایران انجام داده است. تحریم‌ها باعث شده بود تا بنادر ما تعطیل شود، افزود: امروز با رفع تحریم‌ها بنادر کشور به راه افتاده و کشتی‌ها با پرچم ایران، می‌توانند کالای ما را صادر کنند.

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
Saturday, 20 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-