تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

مبادلات تجاری ایران و فرانسه در سال گذشته با ۳ برابر رشد نسبت به سال قبل در همین زمان به بیش از یک میلیارد و ۷۰۰میلیون یورو رسید. البته ظرفیت‌های دو کشور بسیار بیشتر از این است. خوشبختانه در سایه امنیت موجود در ایران امکان حضور فرانسوی‌ها در کشور بیش از پیش فراهم شده است. ار اصلی با تاجران است چرا که بر اساس سیاست‌های ایران آنها موتور محرک پیشرفت اقتصادی هستند. اقتصاد درونزا و برونگرا محور اصلی راهبرد اقتصادی ایران برای دهه‌های آینده است. وزارت خارجه به‌عنوان رییس ایرانی کمیسیون مشترک به توسعه بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی توجه ویژه‌ای دارد.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-