تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۱

یکی از راههای مقابله با تحریم‌ها خلاقیت و نوآوری و توجه جدی به شرکت های دانش بنیان است  چراکه اقتصاد دانش بنیان به نوعی همان اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.  اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، بلکه یک واقعیتی است که می بایست محقق شود.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-