تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

نزولات آسمانی فراوان است ولی از آن استفاده نکرده‌ایم و اقتصاد ایران باید از منابع محوری به دانش‌محوری تغییر یابد.

بر این اساس نظر آقای قاسمی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب است.
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
Friday, 16 Nov 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-