تاریخ اظهار نظر : جمعه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

آمریکا اقتدار کشور و نظام را نشانه گرفته و اعتماد به آمریکا خیانت به خون شهدا است.  مشکل امروز ما اقتصاد است. آمریکا اگر قرار باشد بندی از پای ما باز کند صد بند دیگر به پای ما خواهد بست ما باید توجه داشته باشیم همه مشکلات کشور به تحریم مربوط نمی‌شود تنها ۳۰ درصد مشکلات ما مربوط به تحریم‌ها است و ۷۰ درصد باقی مانده مربوط به مدیریت است.

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Friday, 19 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-