تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

افزایش وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج که بیش از ۵۰۰ هزار نفر در نوبت قرار دارند از طریق پس گرفتن وام های کلانی که به افراد بد حساب داده شده است برای افزایش تعداد این وام ها و سقف آن و حمایت از شهرداری ها و نهادهای مردمی که در ساخت و تهیه مسکن برای جوانان حاضر به مشارکت هستند از دیگر محورهایی است که در این زمینه مورد توجه دولت کار و کرامت است. اصل کار در این زمینه تولید مسکن است که اشتغال زا و هم موجب تامین نیاز کشور است

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-