تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۴

اگر بتوان ۵ درصد از معوقات بانکی را از بخش تسهیلات بانکی برای مسئله ازدواج جوانان اختصاص داد، از ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی، تنها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن هزینه ازدواج جوانان خواهد شد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-