تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۲

کسب و کار خانگی از موارد دیگری است باید به آن توجه شود. ما ۱۸ میلیون خانم خانه‌دار داریم که می‌توانیم از آنها برای کسب و کار خانگی استفاده کنیم. کسب و کار خانگی با کمک‌های اولیه بخصوص بیمه زنان خانه‌دار موجب افزایش تولید می‌شود.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-