تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵

از همان اول که اشکال جدی برای انجام تعهدات پیش آمد سعی می کردند با پرده پوشی، کنایه و حرف های حاشیه ای بگویند نه مشکل حل می شود و شروع به توجیه کردن این مساله کردند و این بخشی از اظهارات آنهاست که مسئولان و مذاکره کنندگان با این بخش همراهی داشتند.

بر این اساس نظر آقای ضرغامی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-