تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

این‌طور نیست که نمایندگان همه کارهای دولت را منفی بدانند و با هر کسی که در دولت است مخالف باشند. مثلاً، از نقطه قوت‌های دولت، طرح تحول سلامت و وزارت بهداشت است.

یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷
Sunday, 25 Mar 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-