تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

این‌طور نیست که نمایندگان همه کارهای دولت را منفی بدانند و با هر کسی که در دولت است مخالف باشند. مثلاً، از نقطه قوت‌های دولت، طرح تحول سلامت و وزارت بهداشت است.

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
Tuesday, 19 Jun 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-