تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

در برنامه‌های زاکانی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آمده است: ارتقاء شان زن در جایگاه محور خانواده از طریق فرهنگ سازی و بهادادن به نقش مادری و خانه داری بانوان و همچنین از طریق تامین ضرورتهایی نظیر بیمه زنان خانه دار به منظور تامین آتیه آنان

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-