تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۴

ما اگر بخواهیم صنعتی را هم از خارج وارد کنیم، حتما باید روی آوردن فناوری همزمان آن هم کار کنیم تا بتوانیم به استقلال اقتصادی برسیم و اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم، بنابراین مرزها باید کنترل شود و اجازه ندهیم ارز کشور خارج شود و یا ارزهای بلوکه شده تبدیل به اجناسی شود که هیچ تاثیری در توسعه و پیشرفت کشور ما ندارد.

بر این اساس نظر آقای زاهدی درباره سایر
( ) است.
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-