تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵

محمدرضا عارف درباره مسائل مالی طرح تحول سلامت گفت: «قبل از آغاز طرح تحول بعضی از دوستان دست‌اندرکار طرح هشدار دادند که باید منابع پایدار برای طرح ببینید چون اتکاء به منابع ناپایدار، همین گرفتاری را ایجاد می‌کند که درحال حاضر طرح تحول با آن روبه‌رو است. بر بدنه طرح هم از حیث فنی نقدهایی وارد است که برخی از نمایندگان در کمیسیون بهداشت در این باره نظراتی ارائه داده‌اند. ولی درعین حال اولویت اصلی ما سلامت مردم است.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-