تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیا طرح تحول سلامت برای مردم راحتی نیاورده؟ آیا بیمه همگانی که برای همه مردم قرار دادیم مسیر درستی نبوده؟

پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
Thursday, 18 Jan 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-