تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

امروز پالایشگاه ستاره خلیج فارس افتتاح خواهد شد. تجهیزات این پالایشگاه در کشورهای دیگر توقیف شده بود و اگر برجام نبود هیچگاه راه اندازی نمیشد.
آنهایی که می گویند آثار برجام را ندیده ایم، امروز به پالایشگاه ستاره خلیج فارس بیایند. امروز سازنده این تجهیزات بالای سر این تجهیزات است تا آنها را صحیح به ملت ایران تحویل دهد.

سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
Tuesday, 23 Apr 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-