تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

از زمان آغاز مذاکرات همواره این بحث وجود داشت که آمریکا و اذنابش قابل‌اعتماد نیستند و این‌ها تا جایی که بتوانند یا تعهد نمی‌دهند یا بدعهدی خواهند کرد و درواقع ما با این آگاهی مذاکرات خود با ۱+۵ را آغاز کردیم که البته دقت‌های لازم صورت گرفت اما کافی نبود. ما در پسابرجام نیز شاهد بدعهدی و دبه کردن طرف مقابل هستیم که در رأس آن‌ها آمریکاست.

بر این اساس نظر آقای باهنر درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-