تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

آمریکایی که ما می شناسیم آمریکایی است که همیشه عهد و پیمان‌هایش را زیر پا می‌گذارد و فقط به منافع خودش توجه می کند. منافع ملت‌ها برایش مهم نیست و امروز هم کاری کرده است که کسی نمی تواند از آن دفاع کند یا لاپوشانی کند و یا حتی تفسیر و توجیه کند. وقتی ما همه مسایل را به برجام گره می‌زنیم و می‌گوییم اگر برجام باشد به سود ماست پس قطعا اگر برجام ضرر هم داشته باشد برای ما بد است و مردم نیز قطعا با توجه به این موضوعات تصمیم می گیرند.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-