تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵

به تعبیری این برد- برد به نفع آمریکایی‌ها بود یعنی اینکه آمریکایی‌ها همه چیز را بردند و چیزی برای ما باقی نگذاشتند.

چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
Wednesday, 26 Sep 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-