تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

آخرین حقوق من یعنی مرداد ۹۲ به‌عنوان وزیر نفت ۷ میلیون و دویست هزار تومان بوده که از وزارت نبوده است.

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
Saturday, 21 Apr 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-