جزوه آقای رئیس جمهور که در آن ۱۰ مساله اساسی کشور در حوزه های اقتصادی و اجتماعی تبیین شده است منتشر شد. در این جزوه علاوه بر آسیب شناسی فضای انتخابات در ایران و فضای سیاسی حاکم بر آن، بر لزوم توجه نامزدها به مسائل مهمی که دغدغه مردم بوده و حل آنها به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می کند، تاکید شده است.

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
Friday, 16 Nov 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
آخرین اخبار
-